ADMINISTRARE COMPLEXURI REZIDENTIALE

Servicii de administrare zone rezidentiale de blocuri si vile ! Firma administrare cartiere rezidentiale, blocuri & imobile ! Servicii administrare asociatii de proprietari!

ADMINISTRARE CARTIERE REZIDENTIALE

Evidenta financiara este, poate, cea mai importanta activitate a administraţiei in cadrul asociaţiilor de proprietari, de aceasta depinzând gestionarea cu simt de răspundere a fondurilor asociaţiei. 

Administrare Financiara Asociatii de Propietari
 • plata facturilor către furnizorii de utilităţi si prestatorii de servicii, (in urma depunerii in contul Asociaţie a banilor încasat de la Proprietari) ;
 • întocmirea Registrului de casa ;
 • păstrarea si actualizarea Registrelor de Evidenta Fond Rulment si Fond Reparaţii, in concordanta cu Legile in vigoare
 • depunerea declaraţiilor fiscale pentru angajaţi si colaboratori
 • menţinerea relaţiilor cu instituţii bancara la care Asociaţia are deschis cont;
 • menţinerea relaţiilor cu furnizorii de utilităţi si prestatorii de servicii
 • întocmirea Registrului Jurnal
 • verificarea registrelor contabile ;
 • monitorizarea modificărilor ce pot surveni in cadrul Legislaţiei in vigoare, in domeniul contabilităţii in partida simpla a Asociaţiei de Proprietari, precum si identificarea modalităţilor de punere a acestora in practica.
 • întocmeşte ordinele de plata pentru serviciile prestate către Asociaţie;
 • achitarea taxelor si impozitelor către bugetul de stat, pentru pastile comune ale asociaţiei de Proprietari
 • calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de invadare a cotelor de întreţinere ;
 • repartizarea facturilor de la furnizori si prestatori de servicii, in cadrul listelor lunare de întreţinere
 • calcularea si repartizarea penalizărilor aplicate de către Asociaţie sau de către Furnizori ;
 • calcularea in regim centralizat a consumurilor de apa rece si apa calda in urma citirilor date de către Proprietarii/Locatarii Asociaţiilor ;
 • întocmirea listelor lunare cu cotele de contribuţii ale proprietarilor
 • aplicarea deciziilor si hotărârilor din cadrul Adunării Generale sau ale Comitetului, si care privesc sume ce urmează a fi introduse in listele lunare de plata si au in vedere colectarea de fonduri, realizarea de lucrări etc
 • transmiterea de informaţii către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizarea a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de întreţinere si evidenţiate in cadrul fisei individuale

Pe langa serviciile de administrare a asociatiilor de propietari, dispunem de de personal calificat si de tehnica necesara pentru administrarea completa ( curatenie interioara & exterioare, intretinere spatii verzi, servicii tehnice, dezapezire, etc ) a cartierelor rezidentiale!

TOP